Нове число Перемиських Архиєпархіяльних Відомостей

Увазі читачів пропонуємо щойно опубліковане спеціальне видання річника «Перемиські Архиєпархіяльні Відомості» 2017, ч. 23, під заголовком Українсько-польське примирення в документах ієрархії та священства / Polsko-ukraińskie pojednanie w dokumentach hierarchii oraz duchowieństwa.

Створений з ініціативи архиєпископа Євгена Поповича збірник вибраних звернень, декларацій, заяв, промов і документів ієрархії та духовенства, які закликають до польсько-українського примирення, є спробою представлення як церковні середовища бачать минуле і майбутнє двох сусідніх християнських народів, які живуть поруч вже тисячі років. У цьому збірнику представлено 48 документів, впорядкованих в хронологічному порядку. Звичайно, це не повний збір, оскільки великої кількості документів не знайдено через брак часу. Всі матеріали, які вдалося зібрати, були опубліковані в паперовому або електронному вигляді, як польською так українською мовами. Публікація являє собою двомовне видання з ілюстративним матеріалом в кінці. На кожній сторінці, поруч з вихідним документом, паралельно подається переклад. Вихідні дані кожного документа можна знайти в бібліографії передрукованих матеріалів. Упорядник цієї публікації о. д-р Стефан Батрух, видання попередив передмовою Співпраця між Греко-Католицькою і Римо-Католицькою Церквами у контексті польсько-українського примирення, в якій пише, що:

Драматичні події, пов’язані з Другою світовою війною, загострили не лише міжнародні відносини в цілій Європі, але зачепили також і польсько-українські стосунки, які залишили тавро взаємних болісних злочинів на Волині, Підляшші і в Галичині. Папа Іван Павло II в посланні, адресованому до поляків і українців у 2003 році закликав до того, щоб згадуючи злочини двадцятого століття, думати про будування кращого приязного майбутнього: Нове тисячоріччя, яке щойно розпочалося, вимагає, щоб українці та поляки не залишались в’язнями сумних спогадів свого минулого, а, переосмислюючи з новим духом минулі події, подивились одні на одних поглядом поєднання, зобов’язуючись будувати краще майбутнє для всіх.

Пропоноване видання є цеглинкою в реалізації постулатів Святого Івана Павла ІІ.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.