CHORĄGIEW PROCESYJNA CHRZEST JEZUSA/ŚW. MIKOŁAJ I JERZY XVII w.

W 2023/2024 roku nasza Parafia p.w. św. Mikołaja w Żelichowie świętuje jubileusz 75-cio lecia od pierwszego nabożeństwa po przymusowym przesiedleniu w Akcji Wisła. Ten rok jest dla naszej wspólnoty szczególnie ważny, jeżeli chodzi o pamięć i modlitwę za naszych przodków, a jednocześnie jest czasem wdzięczności za wytrwałość w wierze.

Jako wspólnota parafialna opiekujemy się świątynią, która swoimi początkami sięga pierwszej połowy XIV wieku. Wyposażenie ruchome świątyni w większości pochodzi z XVIII. Aktualnie jesteśmy na etapie prowadzenia prac konserwatorskich tegoż wyposażenia. Zgodnie z rozpisanym harmonogramem prace są rozłożone na etapy, które małymi krokami realizujemy.

Oprócz żmudnej codziennej pracy przy zabytkach, jako parafia mamy ogromną świadomość wyjątkowości naszej tradycji i kultury duchowej zachowanej w dziełach sztuki religijnej. Oprócz ogromnych starań dla konserwacji zabytków szeroko rozumianych, także czynimy starania dla gromadzenia tego co jest bliskie dla duchowości wschodniej.

W tym szczególnym roku Jubileuszu naszej parafii zakupiliśmy od prywatnego właściciela CHORĄGIEW PROCESYJNĄ – CHRZEST CHRYSTUSA / ŚŚ. MIKOŁAJ I JERZY. Chorągiew – ikona procesyjna, dwustronna wykonana w kon. XVII w., dla jednej z cerkwi w dekanacie Turka (wg relacji poprzdniego właściciela), historycznej eparchii przemyskiej. Drzewce chorągwi z poł. XVIII w. (zwieńczenie – gałka z krzyżem, wtórne z kon. XIX w.). Dokumentacja historyczna i konserwatorska w załączniku. Zabytek należy do grupy najstarszych zachowanych chorągwi z terenu przemyskiej eparchii.

Zakup tego dzieła był możliwy dzięki znacznemu wsparciu finansowemu naszych parafian państwa Anny i Piotra Ostap z Nowego Dworu Gdańskiego oraz środków parafialnych pochodzących z tak zwanej „skrzyneczki na ofiarę, do której pieniądze najczęściej wrzucają turyści odwiedzający nasz piękny zabytkowy kościół. Wszystkim ofiarodawcom bardzo serdecznie dziękujemy.

Chorągiew jest po konserwacji i będzie wpisana do rejestru zabytków Pomorskiego Konserwatora Zabytków. Dzięki temu będzie chroniona jako dzieło sztuki Ustawą o ochronie zabytków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.