IKONA ŚW. MIKOŁAJA Z XVIII WIEKU MOŻE PRZYBYĆ DO CYGANKA

DSC01649Od dwóch lat parafia greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Cyganku robiła starania o pozyskanie zabytkowej ikony z wizerunkiem św. Mikołaja, patrona świątyni. Przebywając ostatnimi dniami w Przemyślu nadarzyła się okazja do pozyskania XVIII-wiecznej ikony św. Mikołaja. Pani Małgorzata Dawidiuk z Przemyśla wyraziła chęć przekazania ikony do świątyni w Cyganku. Jedynym warunkiem, który należy spełnić jest wykonanie kompleksowej konserwacji ikony, jej koszt to 9.500,00 zł.

Zwracamy się z gorącą prośbą do ludzi dobrej o pomoc i finansowe wsparcie na konserwację ikony św. Mikołaja. Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.

Rozmiary Ikony:
Wys.117 cm
Szer. 85 cm
Grubość z obramieniem 14 cm

Pomoc prosimy kierować na konto parafii z dopiskiem
„Konserwacja Ikony Mikołaja”
Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Żelichowie
BS w Stegnie nr konta: 37 8308 0001 0000 1254 2000 0010

o. Paweł Potoczny
Proboszcz
Postępowanie konserwatorskie:

 1. Wstępne oczyszczenie ikony.
 2. Wykonanie zabiegów profilaktycznych: dezynsekcji (Xirein) i dezynfekcji (Lechinicida) firmy Bresciani.
 3. Przeprowadzenie kompleksowych badań stratygraficznych lica ikony. Usunięcie wadliwych połączeń, wtórnych i niewłaściwych wzmocnień konstrukcyjnych, gwoździ.
 4. Wykonanie konsolidacji lica ikony z podklejeniem odspojonych fragmentów zaprawy i warstwy malarskiej przy użyciu kleju glutynowego (zabieg wykonany metodą iniekcji). Zaklejenie całego lica ikony bibułką japońską.
 5. Dokładne oczyszczenie odwrocia ikony.
 6. Prace stolarskie; likwidacja pęknięć, wstawienie fleków w spękania drewna, ogólna stabilizacja podłoża.
 7. Rekonstrukcje brakujących detali stolarsko-snycerskich (ze szczególnym uwzględnieniem snycerskiego obramienie i dolnej strefy obudowy).
 8. Scalenie kolorystyczne uzupełnień drewna.
 9. Usunięcie zabezpieczeń lica, oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych.
 10. Usunięcie przemalowań warstwy pierwotnej (z zastosowaniem mikroskopu).
 11. Warstwowe nałożenie zaprawy kredowo – klejowej w partiach ubytków polichromii i złoconego tła ikony (klej glutynowy, kreda, plastyfikator).
 12. Opracowanie powierzchni zaprawy z zaizolowaniem.
 13. Wykonanie złoceń w partiach uzupełnień i przetarć przy użyciu złota w proszku o odpowiedniej kolorystyce. Miejsca uzupełnień detali snycerskich subtelnie wypunktowane zgodnie z kolorystyką oryginału (ze szczególnym uwzględnieniem kwiatów na odzieży)
 14. Założenie cienkiej warstwy werniksu retuszerskiego na powierzchnię polichromowaną i wykonanie punktowania scalającego warstwy malarskiej (farby olejno – żywiczne >Restauro< firmy Maimeri). Przewidziane rekonstrukcje w szerszym zakresie jeśli będą takie potrzeby.
 15. Położenie warstwy półmatowego werniksu żywicznego (z dodatkiem wosku oczyszczanego mikrokrystalicznego) w partiach polichromowanych, celem zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi i zmianami kolorystycznymi.
 16. Impregnacja odwrocia ikony przy pomocy 3-5% roztworu wosku w terpentynie i odpolerowanie szczotką z włosia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.