Koniec prac przy lapidarium w Żelichowie

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Żelichowie zakończyła kolejny remont otoczenia kościoła – Perły Żuław. Operacje przeprowadzono przy wsparciu finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych parafii. Koordynację projektu prowadziła Żuławska Lokalna Grupa Działania w ramach programu LEADER.

Zrealizowano zadanie – Zachowanie i ochrona lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez poddanie pracom konserwatorskim zespołu trzydziestu trzech zabytkowych pomników nagrobnych pochodzących z historycznego Cmentarza Jedenastu Wsi w Żelichowie.

Zakres prac zrealizowanych w ramach zadania :

Podjęta renowacja miała na celu usunięcie szkodliwych naleciałości, uzupełnienie ubytków, wzmacnianie osłabionej struktury oraz ochronę  przed działaniem czynników destrukcyjnych

Głównym celem konserwacji było oczyszczenie powierzchni z zanieczyszczeń i nawarstwień korozyjnych oraz ograniczenie wnikania wody opadowej poprzez hydrofobizację  poprzedzoną wykonaną  konserwacją obiektów kamiennych, żeliwnych i sztucznego kamienia .

W czasie prac prowadzono dokumentację opisową i fotograficzną.

ŻELIWNE KRZYŻE NAGROBNE

Wszystkie powierzchnie przeznaczone do zabezpieczenia i dalszych zabiegów konserwatorskich zostały oczyszczone ze zgorzelin, produktów utlenienia, zatłuszczenia powierzchni, rdzy, kurzu, przemalowań.

 1. Oczyszczono z ziemi, warstw mchów i porostów metodami  mechanicznymi.
 2. Doczyszczono metodami chemicznymi wraz z dezynfekcją  powierzchni.
 3. Usunięto warstwy korozyjne i przemalowania metodą mikropiaskowania  powierzchni miękkim kruszywem
 4. Zabezpieczono przed korozją, w zależności od metalu, stabilizatorami   korozji poprzez trzykrotne   powleczenie pędzlem.
 5. Zabezpieczono powierzchnię warstwą ochronną.
 6. Pozłocono litery złotem mozaikowym

NAGROBKI KAMIENNE – WAPIEŃ KRYSTALICZNY, PIASKOWIEC, SZTUCZNY KAMIEŃ, GRANIT

 1. Profilaktyczne zespolono obluzowane elementy.
 2. Wstępne wzmocniono osypujące się fragmenty kamienia
 3. Zdemontowano fragmenty w celu ich dokładnego i poprawnego umocowania w szczególności tych , które wykazywały rozluźnienie z resztą podstawą. (nagrobek Wiebe)
 4. Wymiana żelaznych kotew.
 5. Delikatnie, mechanicznie oczyszczono powierzchnie.
 6. Doczyszczono mechaniczne pozostałości wrośniętych mikroorganizmów z powierzchni kamienia.
 7. Zmyto całą powierzchnię.
 8. Dezynfekcja.
 9. Usunięto cementowe łaty.
 10. Podklejono duże szczeliny i spękania kamienia żywicą metodą  iniekcyjną
 11. Usunięto plamy powstałe wskutek korozji biologicznej.
 12. Odsalanie  kamieni porowatych
 13. Ponowne osadzenie kamiennych elementów  na zaprawę mineralną elastyfikowaną dobraną kolorem i granulacją do oryginalnego  kamienia.
 14. Uzupełnienie ubytków kamienia  kitami o barwie i teksturze naśladujących kamień oryginalny o dobranych parametrach i granulacji.
 15. Hydrofobizacja powierzchni
 16. Scalono kolorystyczne kity i trudno usuwalne plamy farbami laserunkowymi
 17. Zabezpieczono polerowane powierzchnie.
 18. Pozłocono lub pokryto farbą grafitową litery.

O poprzednich pracach przy wsparciu finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych parafii przeczytacie tutaj .

Zapytania ofertowe: TUTAJ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.