KONSERWACJA ŚCIAN WIEŻY ZAKOŃCZONA

Zakończono trzeci etap prac konserwatorskich przy ścianach podstawy wieży. Dzięki wsparciu finansowemu Samorządu Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wykonano konserwację ściany południowej podstawy wież i obu szkarp przyległych.

Pracami konserwatorskimi kierowała p. Ewa Pytel, dyplomowany konserwator rzeźby i detalu architektonicznego.

Na tym zakończono etap przygotowawczy pełnej rekonstrukcji wieży. W międzyczasie przeprowadzone zostało postępowanie, mające na celu wyłonienie wykonawcy wymiany stropu nad podstawą wieży i  dachu nad nią. Prace zakończą się jeszcze  w tym roku.

 

Korzystając z tej okazji pragniemy podziękować zespołowi Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku za  pomoc okazywaną na każdym etapie realizacji remontu naszej świątyni.

Szczególne podziękowania składamy p. Renacie Wierzchołowskiej, p. Ani Ważyńskiej  i p. Ludmile Majewskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.