PARTNERSTWO MIĘDZY GRECKOKATOLICKIMI PARAFIAMI Z POLSKI I UKRAINY

DSC_2384W niedzielę 28 sierpnia po zakończeniu Boskiej Liturgii odbyło się spotkanie o. Pawła Potocznego proboszcza parafii św. Mikołaja w Żelichowie/Cyganku, Rady Parafialnej i Ekonomicznej z o. Mikołajem Berdnykiem z greckokatolickiej parafii św. Włodzimierza w Sarnach w celu omówienia sposobów nawiązania ściślejszej współpracy między parafiami. W czasie spotkania o. Mikołaj opowiedział o greckokatolickiej wspólnocie z Sarn. Następnie wskazał pierwsze działania dla budowania wspólnoty Kościoła – Pierwszym naszym postulatem i zadaniem niech będzie wzajemna modlitwa. Bóg jest tym, który doprowadził do dzisiejszego spotkania i wierzymy, że to On będzie kierował wszystkim naszymi zadaniami, a nam trzeba uważnie Boga słuchać – powiedział o. Mikołaj.

Na spotkaniu był również obecny burmistrz miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański p. Jacek Michalski, który wyraził zadowolenie z faktu, że partnerstwo między miastami nie skupia się tylko na sprawach administracyjnych, ale także parafie znajdują swoje miejsce w tych ważnych działaniach między miastami.

o. Paweł Potoczny dziękując wszystkim za udział w tym ważnym wydarzeniu dla parafii, zwrócił uwagę na fakt, że są to pierwsze deklaracje współpracy miedzy parafiami greckokatolickimi z Polski i Ukrainy od zakończenia Soboru w 2014 r. „Odpowiadamy na postulaty zawarte w końcowych postanowienia Archidiecezjalnego Soboru, który odbył się 02-04 października 2014 roku w Przemyślu. W temacie „Wspólnota – Komunia, Troska o Jedność” (Wierni budują wspólnotę) w punkcie 8 czytamy: „W miarę możliwości nawiązywać między parafialne partnerstwa z Ukrainą” Będziemy uczyć się tej współpracy, ale wierzymy, że Bóg będzie nas wspierał i współpraca przyniesie dobre owoce dla wiernych naszych parafii”.

Na zakończenie spotkania duchowni podpisali List intencyjny o współpracy między parafialnej, który zostanie przekazany na ręce urzędujących biskupów.

Więcej informacji o parafii w Sarnach: http://lutsk-ugcc.org.ua/25-adminpodil/192-psrkvv


SarnySarny

Opis:

W 1885 roku na trasie linii kolejowej została założona niewielka drewniana stacyjka. I tak pojawiła się na mapie poleskiej kolei malutka stacja „Sarny”. Dla pracowników stacji zaczęto budować mieszkanie, osiedle wyraźnie zaczęło rosnąć wraz z liczebnością mieszkańców. Dziś w Sarnach istnieje 12 przedsiębiorstw budowlanych, 5 przedsiębiorstw transportowych i 17 przedsiębiorstw przemysłowych. W ostatnich łącznie pracują prawie 3 tysiące osób.Sarny stały się znane całemu światu z powodu istnienia w okolicy bazy wojskowej „Sarny”. W Sarnach była zniszczona ostatnia wyrzutnia rakiet średniego zasięgu w ramach umowy między byłym ZSRR i USA.

W mieście mieszkał krótko George (Jerzy) Charpak, który zdobył w 1992 roku Nagrodę Nobla z Fizyki za wkład w dziedzinie opracowania detektorów cząstek.

Ilość mieszkańców: ok. 28 tys.

Strona internetowa miasta Sarny: http://sarny.osp-ua.info/

Zakres współpracy:
Oświata, nauka, kultura, sztuka, sport, turystyka, pomoc społeczna

Data podpisania współpracy:

Czerwiec 2008

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.