PIELGRZYMKA RODZIN DO ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W ŻELICHOWIE

20 czerwca 2019 roku odbyła się kolejna pielgrzymka rodzin, dzieci i młodzieży do parafii p.w. św. Mikołaja w Żelichowie/Cyganku. Od ponad 30-tu lat dzieci i młodzież oraz całe rodziny grekokatolików z północnych dekanatów Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej pielgrzymują na wspólną modlitwę oraz spotkanie do jedynej greckokatolickiej parafii na Żuławach. Tegorocznej Eucharystii przewodniczył ks. Mitrat Jan Łasjkisz – syncel (wikariusz biskupi) d.s katechizacji. Homilię do dzieci wygłosił ks. Igor Hubacz, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wydziału katechizacji. W homilii do wspólnego przepowiadania zaprosił również dzieci, dzięki czemu przekaz Słowa angażował młodych słuchaczy a prawdy Jezusa Chrystusa o najważniejszych wartościach życia zapadły w pamięć i serce.

Po zakończonej Eucharystii ks. mitrat Jan Łajkisz wraz z księżmi z komisji katechetycznej wręczyli nagrody dla zwycięzców Archidiecezjalnego konkursu plastycznego p.t. Pismo Święte i Katechizacja.

W poobiedniej części spotkania w świątyni, proboszcz parafii ks. Paweł Potoczny – spotkał się z dorosłymi, aby wspólnie zastanowić się nad tematem – NOWA EWANGELIZACJA, CZY CZASEM SIĘ JUŻ NIE POSTARZAŁA? Ks. Paweł Potoczny podzielił się swoim doświadczeniem z udziału w Ogólnopolskiej Szkole Ewangelizatorów, w której wziął udział, jako jedyny kapłan Metropolii Przemysko-Warszawskiej. – Doświadczenie ewangelizacji ulicznej, jest innym,  niż przepowiadanie z ambony. W relacji bezpośredniej z osobą słuchającą jest inna płaszczyzna doświadczenia Boga.

Tegoroczne spotkanie mogło się odbyć dzięki wsparciu Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej, parafii Greckokatolickiej p.w. św. Mikołaja w Żelichowie oraz przybyłych pielgrzymów. Dziękujemy za wspólne spotkanie i modlitwę.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.