POJAWIŁA SIĘ WIEŻA W CYGANKU/ŻELICHOWIE 

Po 78 latach krajobraz w małem miejscowości na Żuławach nieopodal Nowego Dworu Gdańskiego uległ znaczącej zmianie. Do 1945 roku nad krajobrazem górowała wieża świątyni p.w. św. Mikołaja z XIV wieku. Pod koniec wojny została ona zdemontowana. Od 1952 roku w świątyni modlą się grekokatolicy, którzy zostali na żuławach przymusowo osiedleni w 1947 roku. Parafia Greckokatolicka stała się prawnym właścicielem świątyni w 2002 roku i faktycznie od tego czasu rozpoczeły się przygotowania do prac konserwatorskich całego obiektu. Pierwsze prace ruszyły w 2008 roku. 

Idea odbudowy wieży świątyni została podjęta w 2014, za obecnie urzędującego proboszcza ks. Pawła Potocznego. To jego pragnienie oraz szerokie patrzenie na krajobraz Żuław oraz poczucie odpowiedzialności za powiężoną zabytkową świątynię nieustannie napędza prace remontowe. – Świątynia bez wieży nie wyglądała dobrze. Nie tylko zaburzało to wygląd całej okolicy, ale również nie spełniała ona swojego zadania. Wieża świątyni jest punktem odniesienia dla ludzi wierzących. Krzyż na świątyni jest znakiem, że w tym miejscu sprawowana jest Eucharystia. Stąd tak mocne pragnienie, aby odbudować wieżę przy świątyni. 

Również bardzo ważnym aspektym przy świątyniach chrześcijańskich są dzwony. Wieża w przeszłości pełniła i będzie po odbudowie pełniła funkcję dzwonnicy wraz z punktem widokowym. 

Rok 2023 jest tym czasem, kiedy w odbudowaną cześć wieży już widać. Do tego czasu prace pomimo tego, że były bardzo ważne, to nie były tak spektakuklae. Bo kto widzi wykonane prace przy fundamentach czy elewacji zewnętrznej? W 2018 roku ze środków PROW wymienioną spróchniałą konstrukcję tymczasowego zadaszenia oraz wzmocniono wieńce.

W 2023 roku Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Żelichowie dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz środkom własnym, mogła przystąpić do kolejnego etapu odbudowy wieży przy XIV wiecznej świątyni. W tym etapie odbudowy wykonano:

  • demontaż tymczasowego zadaszenia
  • Montaż konstrukcji właściwej
  • Elewacja
  • Otwory okienne
  • Podłogi na poszczególnych poziomach
  • Odgromnienie
  • Orynnowanie i rury spustowe
  • Impregnacja ppoż oraz przeciw owadom

W przyszłości na wysokości wykonanych okien planowany jest punkt widokowy. 

Do wykonania pozostaje nam jeszcze odbudowa hełmu wieży, który będzie pokryty gontem, wykonanie krzyża wraz z kapsułą czasu. Wykonanie schodów oraz instalacji elektrycznej i ppoż. 

Jesteśmy wdzięczni za okazane wsparcie dla wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wspierają remonty naszej świątyni z XIV wieku – Perły Żuław. Wierzymy, że dzięki naszej pracy następne pokolenia bedą mogły odwiedzać świątynię i cieszyć się pięknem jej zabytkowego wnętrza. 

(jp)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.