Rekolekcje Wielkopostne i Jubileusz w Żelichowie/Cyganku

Rok 2023 dla naszej wspólnoty parafialnej jest szczególnym czasem darowanym przez Boga. Tego roku przypada 75-ta rocznica od dnia kiedy po raz pierwszy na Żuławach sprawowano Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma w tradycji bizantyjskiej, w tradycji Kościoła Wschodniego, który jest w jedności ze Stolicą Apostolską. Obecni na Żuławach grekokatolicy byli przymusowo przesiedleni przez władze komunistycznego państwa Polskiego w ramach „Akcji Wisła” w 1947 roku. Kilka miesięcy po przesiedleniu ludności ukraińskiej w miejscowości Wierciny nad Nogatem pracę rozpoczął ks. Mitrat Bazyli Hrynyk, profesor Greckokatolickiego Przemyskiego Seminarium Duchownego. W Wiercinach pracował jako duszpasterz dal wspólnoty rzymsko-katolickiej i odradzał ją po zniszczeniach wojennych.  07 kwietnia 1948 roku w poewangelicki kościele Przemienienia Pańskiego w Nowym Dworze Gdańskim odprawił dla przymusowych przesiedleńców z Akcji Wisła Boską Liturgię. 

Siedemdziesiąt pięć lat póżniej, 07 kwietnia 2023 podczas homilii na zakończenie rekolekcji, w dniu święta Zwiastowania NMP ks. Mitrat Stefan Batruch, proboszcz z Lublina wspominając to wydarzenie mówił: „Ksiądz Hrynyk odprawiając pierwszą Liturgię dla naszych przodków w 1948 roku w dniu Zwiastowania, niejako proroczo głosił Dobrą Nowinę dla ludzi, którzy mieli zniknąć, mielin zostać zasymilowani i zapomnieć o swojej tożsamości. Taki był cel przymusowego przesiedlenia. Jedna Dobra Nowiną święta Zwiastowania dodała otuchy i nadziei.”

Dalej kaznodzieja wskazał na duchowe dziedzictwo, w którym aktualnie modlą się grekokatolicy na Żuławach: „Za Bożą wolą weszliśmy w dziedzictwo stuleci. Świątynia p.w. św. Mikołaja, w której aktualnie się modlimy pochodzi z 1352 roku. Stuleciami w murach tego kościoła zanoszono modlitwy do Boga. Świątynia ucierpiała pod względem technicznym, groziła jej katastrofa budowlana, a wasza nieliczna wspólnota z proboszczem księdzem Pawłem i jego małżonką Anną zjednoczyła się, aby ją odbudować, wyremontować i nadal remontujecie. Ten ogromny wysiłek zarówno duchowy jak i materialny jest już widoczny. Jest to efekt waszej nieugiętej wiary i zawierzenia Bogu. Podejmujecie ten trud nie tylko dla siebie, ale również dla kolejnych pokoleń. Trud modlitwy, wiary i pracy.” 

Na zakończenie Boskiej Liturgii ks. Paweł Potoczny podziękował rekolekcjoniście za słowa otuchy i odnowy serc. Za posługę w konfesjonale. W czasie rekolekcji również spowiadali ks Mitrat Andrzej Soroka z Elbląskiej parafii i ks. Roman Storoniak z Morąga. Księża również mieli okazje powspominać poprzednich proboszczów oglądając stare fotografie z kroniki parafialnej. W przededniu uroczystości ks. Paweł Potoczny wraz z ks. Stefanem wyruszyli śladami ks. Mitrata Bazylego Hrynyka. Odwiedzili kościół w Wiercinach, gdzie rozpoczęła się posługa duszpasterska na Żuławach ks. Hrynyka. Następnie odwiedzili Marzęcino, w którym sparowane były również nabożeństwa dla grekokatolików. W Nowym Dworze Gdańskim spotkali się z proboszczem parafii Przemienienia Pańskie ks. Antonim Mikielewiczem i nawiedzili kościół dla krótkiej modlitwy. Następnie udali się do Ostaszewa, gdzie również były sprawowane nabożeństwa dla grekokatolików. 

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego rozpoczęła rok Jubileuszu 75-cio lecia obecności grekokatolików na Żuławach. Zapraszamy do odwiedzenia naszej parafii i modlitwy przed ikoną i relikwiami św. Mikołaja, patrona naszej parafii. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.