Remont 2020

Koniec prac przy lapidarium w Żelichowie

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Żelichowie zakończyła kolejny remont otoczenia kościoła – Perły Żuław. Operacje przeprowadzono przy wsparciu finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych parafii. Koordynację projektu prowadziła Żuławska Lokalna Grupa Działania w ramach programu LEADER.

Zrealizowano zadanie – Zachowanie i ochrona lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego poprzez poddanie pracom konserwatorskim zespołu trzydziestu trzech zabytkowych pomników nagrobnych pochodzących z historycznego Cmentarza Jedenastu Wsi w Żelichowie. (Więcej)

Komentowanie jest wyłączone.