Remont 2021

W roku 2021, zgodnie w zaleceniami pokontrolnymi Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków kontynuowane były prace zabezpieczające wyposażenie ruchome kościoła. Poddano
dezynsekcji emporę organową, osłabione fragmenty konstrukcji drewnianej wzmocniono punktowo.
Zabezpieczono warstwę malarską. W chwili obecnej czekamy na decyzję PWKZ dotycząca sposobu
remontu elementów nośnych empory i toku dalszego postępowania. Prace finansowane były z
dotacji Województwa Pomorskiego, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz ze
środków własnych Parafii.


Jednocześnie rozpoczęto prace przy stropie polichromowanym kościoła. Jest to nic innego jak
ogromnych rozmiarów malowidło wykonane na podłożu drewnianym. Część deskowania stropu
zdemontowana została przy remoncie dachu świątyni ze względu na poważne uszkodzenie struktury
drewna. Pracom zabezpieczającym poddano elementy zdemontowane jak i pozostałą część stropu
jakie podziwiać możecie Państwo po wejściu do kościoła. Elementy zdemontowane przeniesiono do
zaimprowizowanej pracowni, gdzie poddano je intensywnej dezynsekcji. Po odparowaniu
rozpuszczalników środków trujących, najbardziej osłabione fragmenty wzmocniono. Zabezpieczono
również najbardziej osłabione fragmenty warstwy malarskiej.


Na poddaszu zdemontowano podłogę, warstwy izolacji cieplnej oraz tzw. ślepą podłogę. Jest do
fragment pomocniczej konstrukcji stropowej na której układa się ocieplenie stropu. Po uzyskaniu
dostępu do górnej powierzchni stropu, poddano go dezynsekcji. Zabieg prowadzono do pełnego
wysycenia struktury materiału. Po odparowaniu niezwykle toksycznych rozpuszczalników, najbardziej
zniszczone fragmenty wzmocniono. Następnie ułożono na powrót ślepą podłogę, ocieplenie stropu i
podłogę właściwą.


Prace finansowane były przez Województwo Pomorskie, Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków, Gminę Nowy Dwór Gdański, Powiat Nowodworski oraz ze środków własnych Parafii.
Nadzorowane były przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który przyjął je bez
zastrzeżeń.


W tym miejscu pragniemy podziękować serdecznie wszystkim instytucjom i osobom prywatnym
wspierającym nasze starania o utrzymanie w jak najlepszym stanie naszej świątyni i przywróceniu jej
dawnego blasku.


Osobne podziękowania należą się ekipie konserwatorów pracujących w skrajnie niesprzyjających
zdrowiu warunkach oraz osobom rozliczającym to skomplikowane pod względem formalnym
zadanie.


Serdeczne Bóg zapłać.
Wykonawcy prac: Anna Srabalak – Łukawiec, Ewa Pytel – Gdańsk, Waleria Karpiuk – Łódź, Aleksandra
Jaremko – Przemyśl. Nadzór merytoryczny – Magdalena Kosińska – Gałęzowska Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków Gdańsk.

Zobacz również: Ratunek dla empory

Ratujemy polichromię

Komentowanie jest wyłączone.