Remont 2017

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.

Wymiana stropu i pokrycia dachowego podstawy wieży kościoła p.w. św. Mikołaja w Żelichowie

Zapytanie ofertowe

 

  1. Wykaz załączników do niniejszego Zapytania ofertowego

 

l.p. Oznaczenie Załącznika Nazwa Załącznika
1. Załącznik nr 1 Formularza Oferty
2. Załącznik nr 2 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
3. Załącznik nr 3 Wykaz wykonanych robót budowlanych
4. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku powiązania osobowego oraz kapitałowego
5. Załącznik nr 5 Projekt umowy
6. Załącznik nr 6 Przedmiar robót
7. Załącznik nr 7 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
8. Załącznik nr 8 Dokumentacja techniczna: Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna cz1: Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna cz2: Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna cz.3 : Załącznik nr 8 dokumentacja techniczna cz.4

 

 

NOWY STROP I ZADASZENIE NA KRUCHCIE

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Żelichowie zakończyła kolejny remont kościoła – Perły Żuław. Operacje przeprowadzono przy wsparciu finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i środków własnych parafii. Koordynację projektu prowadziła Żuławska Lokalna Grupa Działania w ramach programu LEADER.

Ze względu na zły stan stropu i znaczną degradację dachu remont był konieczny dla zabezpieczenia kruchty przed deszczem.

W zakres prac –  Wymiana stropu i pokrycia dachowego podstawy wieży kościoła p.w. św. Mikołaja w Żelichowie wchodziło: (WIĘCEJ)

Remontujemy cieknący dach podstawy wieży

Parafia greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Żelichowie w oparciu o fundusze europejskie realizuje operację Wymiana stropu i pokrycia dachowego podstawy wieży kościoła p.w. św. Mikołaja w Żelichowie. W ramach operacji remontowana jest korona murów, wymiana stropu i konstrukcji dachu. Wymienione będzie pokrycie dachu, obróbki blacharskie i orynnowanie. Zakończenie prac uwarunkowane jest warunkami pogodowymi ale nastąpi nie później niż do 15 stycznia 2018 r. (WIĘCEJ)

Komentowanie jest wyłączone.