Remont 2008

28 lipca rozpoczęły się prace na dachu naszej Świątyni.
Wybudowano zewnętrzne wejście na poddasze, starannie zabezpieczając je deskami, papą i folią budowlaną. Na poddaszu usunięto płyty pilśniowe i deski pokrywające strop Świątyni . Dokładnie oczyszczono elementy drewniane z warstwy zagrzybionej. Odwrocie stropu oczyszczono delikatnie wymiatając śmieci. Elementy drewniane zabezpieczono preparatem grzybobójczym, a odwrocie stropu owadobójczym.

Przygotowywane są deski na podłogę , która zostanie założona po całkowitym odparowaniu rozpuszczalników zastosowanych substancji . Prace prowadzono pod nadzorem konserwatorów dzieł sztuki zgodnie z przyjętą technologią w opracowanym i zaakceptowanym programie prac.

REMONT REALIZOWANY
PRZY WSPARCIU
SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKO-WARSZAWSKIEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Komentowanie jest wyłączone.