REMONT KOŚCIOŁA W CYGANKU – KOLEJNY ETAP

DSC_157024 maja 2016 w parafii greckokatolickiej p.w. św. Mikołaja z inicjatywy proboszcza parafii ks. Pawła Potocznego odbyło się spotkanie przedstawicieli Archidiecezjalnej Komisji Konserwatorskiej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku. Byli obecni p. Eugeniusz Zawałeń – Archidiecezjalny Konserwator Zabytków, p. Małgorzata Dawidiuk – członek archidiecezjalnej komisji, p. Dariusz Chmielewski – Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, p. Ewa i Jerzy Pytel – konserwatorzy zabytków współpracujący z parafią, p. Marta Dorobek –  przedstawicielka Burmistrza Miasta Nowy Dwór Gdański, p. Igor Werbowski – przewodniczący rady parafialnej.

Archidiecezjalna Komisja Konserwatorska d.s. Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Cerkiewnej swoje zadania wypełnia na podstawie dekretu metropolity przemysko-warszawskiego oraz statutu. Jednym z jej zadań jest opieka nad zabytkami oraz czuwanie nad rozwojem współczesnej sztuki cerkiewnej, oraz opracowanie strategii w zakresie usprawnienia działań na rzecz ratowania zabytków sztuki cerkiewnej. Także jednym z zadań Archidiecezjalnego Konserwatora Zabytków jest utrzymywanie kontaktów z państwowymi, kościelnymi i społecznymi władzami zajmującymi się ochroną zabytków i współczesną twórczością artystyczną i architektoniczną.

Celem spotkania Archidiecezjalnej Komisji Konserwatorskiej d.s. Ochrony Zabytków i Rozwoju Sztuki Cerkiewnej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków , było wypracowanie programu prac konserwatorskich wnętrza XIV wiecznego kościoła p.w. Św. Mikołaja w Cyganku-Żelichowie. Wyposażenie kościoła pochodzi z jednego okresu, dlatego działania konserwatorskie poszczególnych elementów muszą być tak zaplanowane, aby nie wykluczały się wzajemnie i tworzyły jedną całość. Program prac, który powstanie ma uwzględniać etapy konserwatorskie elementów wyposażenia wraz z kosztorysami. Taki program dawałby także gwarancję na systematyczny remont świątyni bez względu na skład personalny parafii czy też urzędów.

Ważną częścią spotkania była rozmowa o właściwej adaptacji kościoła do liturgii Kościoła Wschodniego. Na dzień dzisiejszy w kościele są organy, które w tradycji wschodniej nie są wykorzystywane, a potrzebny jest chór. Przy ołtarzu stoi nastawa, którą trzeba przesunąć do lica ściany, aby ołtarz było można swobodnie okadzać. Także zwrócono uwagę na ikonostas, który będzie trzeba odpowiednio zaaranżować, tak aby swoją konstrukcją pasował do historycznego wyposażenia.

Ostatnim elementem rozmów był kwestia finansowania dokumentacji przygotowawczej. Na dzień dzisiejszy jest to największe zmartwienie, gdyż niewiele instytucji, oprócz Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków finansuje takie przedsięwzięcia.

Od 2007 do 2015 roku w kościele w Cyganku przeprowadzono szereg remontów: dachu, fundamentów, wymieniono konstrukcję ryglową wraz ze stolarką okienną, wymieniono instalację elektryczną. Już niebawem rozpoczną się prace przy wymianie i konserwacji okien w prezbiterium i podstawie wieży, konserwacja lica ściany północnej podstawy wieży wraz z przyporami, częściowo już jest zrobiona i będą kontynuowane prace przy zabezpieczeniach antywłamaniowych i przeciw pożarowych. Parafia uzyskała także dotację od Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przygotowanie projektu budowlanego odbudowy wieży kościoła.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.