REORGANIZACJA KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO W POLSCE

Nuncjatura Apostolska w Polsce 25-11-2020 roku poinformowała o reorganizacji Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja w Żelichowie będzie wchodziła w skład nowo utworzonej diecezji olsztyńsko-gdańskiej, które ordynariuszem został mianowany ks. Arkadiusz Trochanowski, dziekan koszaliński oraz proboszcz parafii w Wałczu.

Ks. Arkadiusz Trochanowski urodził się 6 stycznia 1973 r. w Szprotawie. W latach 1994-2000 odbywał formację filozoficzno-teologiczną w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie. Inkardynowany do eparchii wrocławsko-gdańskiej Kościoła greckokatolickiego. W 2000 r. uzyskał magisterium z teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia kapłańskie przyjął 29 lipca 2000. r. we Wrocławiu z rąk bp. Włodzimierza R. Juszczaka, biskupa eparchii wrocławsko-gdańskiej.

W latach 2000-2001 pracował jako wikariusz we Wrocławiu, Środzie Śląskiej, Oławie i Oleśnicy.

Podjął też studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, a tytuł doktora teologii z ekumenizmu uzyskał w 2012 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2015 r. uzyskał tytuł nauczyciela dyplomowanego.

W 2001 r. został proboszczem parafii w Wałczu i pełni ten urząd do chwili obecnej.

W latach 2001-2016 był też proboszczem parafii w Szczecinku.

W 2006 r. został członkiem rady kapłańskiej, a od 2010 r. jest protoprezbiterem (dziekanem) koszalińskim.

Zna język ukraiński, angielski i niemiecki (podstawowy).

Biskup Nominat jest znany w naszej wspólnocie parafialnej, gdyż w 2014 roku przewodniczył Boskiej Liturgii z okazji odpustu parafialnego w dniu wspomnienia św. Mikołaja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.