STOWARZYSZENIE AKADEMIA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

DSC_0487W dniu 13 września w święto Położenia pasa Najświętszej Bogurodzicy w Parafii Greckokatolickiej p.w. św. Mikołaja powołano do istnienia Stowarzyszenie „Akademia świętego Mikołaja”. W spotkaniu założycielskim wzięło udział 17 osób założycieli. Spotkanie odbyło się zgodnie z procedurą powołania stowarzyszenia. Na prowadzącego spotkanie wybrano ks. Pawła Potoczneg a na protokolanta p. Marzenę Hawrylak. Uchwałą nr 1 o treści „Zebrani w dniu 13 września 2015 r. w Żelichowie postanawiają założyć stowarzyszenie, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie „Akademia Świętego Mikołaja”, z siedzibą w Żelichowie przy ulicy Żelichowo 31; 82-100 Nowy Dwór Gdański. Uchwała została przyjęta przez zebranych jednogłośnie. Za uchwałą głosowało 17 osób” powołano do istnienia nowe stowarzyszenie.

Do komitetu założycielskiego wybrano ks. Pawła Potocznego i p. Jerzego Pytla, którzy uzyskali uprawnienia do zarejestrowania Stowarzyszenia w sądzie.

Na zebraniu założycielskim wybrano Zarząd w składzie:

  1. ks. Paweł Potoczny – prezes
  2. Ewa Serkiz – zastępca prezesa
  3. Sławomi Jurczak – członek zarządu
  4. Ewa Pytel – członek zarządu
  5. Anna Hrycyna – członek zarządu

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:

  1. Maria Onyszkiewicz
  2. Halina Panius
  3. Włodzimierz Tjuchtij.

Stowarzyszenie Akademia Świętego Mikołaja posiada Kościelną osobowość prawną. Dekretem Arcybiskupa Jana Martyniaka Metropolity Przemysko-Warszawskiego Kościoła Greckokatolickiego w Polsce z dnia 12 lutego 2015 roku został zatwierdzony statut Stowarzyszenia. Stowarzyszenie działa przy parafii św. Mikołaja w Żelichowie.

Głównymi celami stowarzyszenia Akademia św. Mikołaja są: zachowanie rozwój oraz promocja ukraińskich tradycji, kultury i języka: integracja mniejszości ukraińskiej regionu Żuław, praca na rzecz otwarcia społeczności ukraińskiej na współpracę w regionie; rekreacja i turystyka; inicjatywy mające na celu aktywizację społeczności lokalnej; dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.