TRWAJĄ PRACE KONSERWATORSKIE PRZY OBRAZACH EMPORY

2023 rok dla naszej parafii jest rokiem bardzo intensywnych prac konserwatorsko-budowlanych. Po wielu latach przygotowań i zabezpieczania bryły świątyni sukcesywnie prowadzimy prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych wewnątrz świątyni.

Tego lata dzięki wsparciu finansowemu Pomorskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku oraz środkom własnym (prywatni ofiarodawcy) poddaliśmy konserwacji dwa obrazy z balkonu empory organowej Boże Narodzenie oraz Pokłon Trzech Króli.

Prace polegają na oczyszczeniu z kurzu i zanieczyszczeń, dezynfekcji, oczyszczeniu powierzchni z zabrudzeń, impregnacji podłoża, wzmocnieniu i konsolidacji warstw malarskich, naprawach podobrazia i innych zabiegach, które mają przywrócić świetność naszym zabytkom.

Przewidywany termin zakończenia prac przy tych obiektach to koniec sierpnia 2023 roku. Obrazy zostaną zamontowane na swoim miejscu i od września będzie można je podziwiać w pełnej okazałości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.