Zakończenie kolejnego kursu śpiewu liturgicznego w Żelichowie

03 marca 2018 roku odbyło się ostanie spotkanie szkoleniowo-warsztatowe śpiewu liturgicznego – Jutrznia Paschy. W warsztatach, które odbywały się raz w miesiącu, na przełomie 2017/2018 roku łącznie wzięło udział 17 uczestników z parafii greckokatolickich z Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego i Żelichowa. Warsztaty prowadziła p. Anna Potoczna –diak-rehent, absolwentka Instytutu Regenckiego w Przemyślu.

Zajęcia obejmowały 21 godzin praktycznych śpiewu jutrzni paschalnej, po 1 godz. solfeżu, ustawu liturgicznego oraz liturgiki. Jutrznia Paschy jest kolejnym etapem stałej formacji diaków parafialnych w archidiecezji przemysko-warszawskiej.

Na zakończeniu warsztatów każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie uczestnictwa w kursie.

Na rok 2018/2019 planowane są warsztaty z jutrzni niedzielnej. Już dzisiaj zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa i wspólnej drogi w poznaniu tradycji liturgicznej kościoła wschodniego.

Ks. Paweł Potoczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.