Nie żyje kard. Lubomyr Huzar

31 maja zmarł były zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego kard. Lubomyr Huzar, wielki duchowy autorytet dla Ukrainy, promotor pojednania polsko-ukraińskiego. Miał 84 lata.

Kard. Huzar stał na czele UKGK w latach 2001-2011. W czasie swego urzędowania doprowadził do przeniesienia stolicy arcybiskupiej ze Lwowa do Kijowa. Emerytowany greckokatolicki arcybiskup większy kijowsko-halicki, znany był zawsze jako człowiek dialogu i pojednania, szczególnie między Polakami a Ukraińcami. Miał opinię świetnego teologa. Cieszył się uznaniem i szacunkiem w kraju i na świecie. Był on bezpośrednim kontynuatorem tradycji i dzieła wielkich hierarchów ukraińskich minionego wieku: metropolity Andrzeja Szeptyckiego oraz kardynałów Josyfa Slipyja i Myrosława Iwana Lubacziwśkiego.

Lubomyr Huzar urodził się 26 lutego 1933 r. we Lwowie. Po zajęciu miasta przez wojska sowieckie w 1939 r. jego rodzinie udało się opuścić ojczyste strony i wyemigrować. Święcenia kapłańskie przyjął 30 marca 1958 r. w amerykańskiej diecezji Stamford (stan Connecticut) dla Ukraińców. W latach 1958-69 wykładał w seminarium duchownym w Stamfordzie. Od 1966 r. był jednocześnie proboszczem w Kerhonkson na terenie tej diecezji.

Czytaj także: Ukraiński Kościół Greckokatolicki

W latach 1969-72 kształcił się na wydziale teologii na Papieskim Uniwersytecie Urbanianum w Rzymie. W 1973 r. wstąpił do klasztoru studytów, a rok później został przełożonym klasztoru „Studion” we włoskiej Grottaferrata. 5 kwietnia 1977 r. przyjął sakrę biskupią, a już w następnym roku został archimandrytą (przełożonym) studytów Europy i Ameryki. W 1985 r. przebywający wówczas w Rzymie arcybiskup większy Lwowa kard. Myrosław Iwan Lubacziwśkyj mianował bp. Huzara swoim wikariuszem generalnym, mimo iż ten przebywał jeszcze w USA.

Czytaj także: Śmierć kard. Huzara kończy pewną epokę w UKGK

Gdy w 1994 r. biskup mógł wrócić na Ukrainę, zorganizował na nowo klasztor studytów w diecezji tarnopolskiej. Synod Biskupów UKGK wybrał go w 1995 r. na egzarchę kijowsko-wyszogrodzkiego, a 14 października 1996 r. powołał na biskupa pomocniczego arcybiskupa większego Lwowa. 23 grudnia 2000 r., po śmierci kard. Lubacziwśkiego Papież mianował go administratorem apostolskim „sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis” arcybiskupstwa większego Lwowa Ukraińców.

25 stycznia 2001 r. kard. Huzar został wybrany przez Nadzwyczajny Synod tego Kościoła jego zwierzchnikiem, a już nazajutrz nominację tę zatwierdził Jan Paweł II. 21 lutego 2001 r. Ojciec Święty powołał go w skład Kolegium Kardynalskiego. Po przeniesieniu w 2005 r. siedziby głowy UKGK z Lwowa do Kijowa kard. Huzar zmienił również swój tytuł na obowiązujący obecnie tytuł arcybiskupa większego kijowsko-halickiego.

W imieniu episkopatu łacińskiego na Ukrainie metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki złożył kondolencje całemu UKGK. „Niech Wszechmogący Bóg hojnie wynagrodzi jego sługę Lubomyra i da mu wieczne szczęście w Królestwie Niebieskim” – napisał abp Mokrzycki w liście kondolencyjnym do zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK) arcybiskupa większego kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka.

Czytaj także: Abp Michalik wspomina kard. Huzara: to był człowiek pojednania

Wiadomość o śmierci kardynała dotarła do abp. Mokrzyckiego w czasie uroczystego odnowienia sanktuarium Matki Bożej Janowskiej w Janowie k. Lwowa. Arcybiskup po zakończeniu liturgii ogłosił ją duchowieństwu i licznie zgromadzonym wiernym, wśród których byli też grekokatolicy i prawosławni. Odśpiewano „Salve Regina”, a wszyscy w kościele wspólnie odmówili modlitwy w intencji Zmarłego.

Po śmierci kard. Lubomyra Huzara władze Lwowa ogłosiły 1 czerwca dniem żałoby w mieście.

Kard. Lubomyr Huzar zostanie pochowany 5 czerwca w krypcie greckokatolickiej katedry Zmartwychwstania Chrystusa w Kijowie. Oznajmił to 1 czerwca jego następca na stolicy arcybiskupiej Światosław Szewczuk. Dodał, że w czwartek kondukt pogrzebowy z ciałem kardynała wyruszył do Lwowa i ok. godz. 19 czasu miejscowego jest spodziewany w soborze archikatedralnym św. Jerzego (Jura).

W piątek i sobotę 2 i 3 bm. mieszkańcy i goście miasta będą mogli się pożegnać ze swym długoletnim pasterzem, przy czym w sobotę świątynia będzie otwarta całą dobę. 2 bm. zostanie tam odprawiona liturgia żałobna (początek o godz. 10). Nazajutrz, po liturgii archijerejskiej (biskupiej), która rozpocznie się o godz. 9, z soboru wyjdzie procesja żałobna, która po przejściu ulicami Lwowa zakończy się w cerkwi św. Michała Archanioła na terenie klasztoru studytów.

Czytaj także: Abp Martyniak wspomina kard. Huzara: na pamięć znał brewiarz i wszystkie modlitwy

W niedzielę 4 bm. doczesne szczątki zmarłego powrócą do soboru archikatedralnego w Kijowie i tam zostaną wystawione na widok publiczny, aby wszyscy chętni mogli oddać im hołd. Tam też w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego zostaną odprawione przy nich trzy liturgie: o godz. 7.30, 9 i 11. Po ostatniej z nich odbędą się nieszpory, połączone z modlitwami na klęcząco, podczas których duchowieństwo i wierni „będą przyzywać Ducha Świętego na Kościół i naród”. O godz. 18 rozpocznie się obrzęd pogrzebu biskupiego, a następnie trwać będzie całonocne czuwanie modlitewne, połączone z czytaniem fragmentów Ewangelii.

Właściwy obrzęd pochowania odbędzie się w poniedziałek 5 bm., począwszy od godz. 11, po czym ciało zmarłego zostanie złożone w krypcie katedry.

Komentując odejście do wieczności swego bezpośredniego poprzednika abp Szewczuk wezwał duchowieństwo i wiernych do wypełnienia „duchowego testamentu naszego ojca duchowego”, a więc do modlitwy „o wieczny odpoczynek dla jego duszy i o dar Ducha Świętego dla naszego Kościoła i naszego narodu”. „Dziś od nas wszystkich potrzebuje on modlitwy. Dlatego też Kościół na Ukrainie i na emigracji prosi dzisiaj Pana Boga, aby «ukoił duszę swego wiernego sługi tam, gdzie nie ma już ani wzdychania, ani choroby, ani smutku, ale gdzie trwa nieskończone życie»” – zaapelował zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

Na jego ręce kondolencje przesłał także abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski:

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie!

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci Jego Eminencji Ks. Kard. Lubomyra Huzara – arcybiskupa większego kijowsko-halickiego w latach 2001-2011 i byłego zwierzchnika Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

Odszedł wielki pasterz, tak ważny dla Kościoła greckokatolickiego i rzymskokatolickiego w Polsce i na Ukrainie. Niestrudzony orędownik pojednania polsko-ukraińskiego. Wybitna osobowość intelektualna i pastoralna. Wykładowca akademicki Uniwersytetu w Stamford oraz Papieskiego Uniwersytetu Urbanianum w Rzymie. Archimandryta mnichów studytów na Europę i Amerykę, egzarcha kijowsko-wyszogrodzki, od roku 2001 arcybiskup większy Lwowa, kardynał.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski składam wyrazy najgłębszego ubolewania, zapewniając o modlitwie w intencji zmarłego oraz wszystkich pogrążonych w żałobie.

Polecamy śp. Kard. Huzara słowami modlitwy, odmawianej przed świętymi wrotami podczas Boskiej Liturgii wg św. Jana Złotoustego:

Królu niebieski, Pocieszycielu, Duchu prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, Skarbnico wszelkiego dobra i Dawco życia, przyjdź i zamieszkaj w nas i obmyj nas z wszelkiej nieczystości i zbaw, o Dobry, dusze nasze.

Niech odpoczywa w pokoju!

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

 

https://ekai.pl 01.06.2017, Lwów / mp, pb, kcz, kg, BP KEP / bd Ⓒ ℗

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *