Zakończono wymianę okien w świątyni Św. Mikołaja w Cyganku

22Zakończono realizację zadania Cyganek/Żelichowo, kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.), konserwacja lica ściany północnej podstawy wieży z wymianą stolarki okiennej w podstawie wieży i prezbiterium.

Prace konserwatorsko – budowlane pokryto ze środków finansowych :

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Województwa Pomorskiego

Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków

Urzędu Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański

oraz ze środków własnych Parafii.

Prace prowadzono na podstawie Pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków z Gdańsku i Pozwolenia na budowę Starosty nowodworskiego. Trwały od maja do września 2016 roku.

W ramach zadania wykonano prace konserwatorskie i roboty budowlane w kościele p.w. św. Mikołaja w Żelichowie polegające m.in. na wymianie okien ściany południowej i północnej prezbiterium (cztery szt.) i w podstawie wieży (dwie szt.), prace konserwatorskie przy stolarce okiennej w ścianie wschodniej prezbiterium – 2 szt. (wraz z montażem skrzydeł osłonowych – dwie szt.) oraz konserwację lica ściany północnej podstawy wieży wraz ze szkarpami. Przemurowano otwory okienne ścian północnej i południowej prezbiterium wykorzystując cegłę zabytkową. Poddano konserwacji stolarkę okienną  w ścianie wschodniej prezbiterium – zdemontowano kraty, uzupełniono ubytki w strukturze drewna, wykonano wypełnienie witrażowe o wzorze romboidalnej kratownicy, uzupełniono wypełnienie górnych partii okien szkłem witrażowym.  Ze ściany północnej podstawy wieży usunięto łaty cementowe, oczyszczono z nawarstwień i odkażono jej powierzchnię, wzmocniono osłabione fragmenty, uzupełniono ubytki w fugach i cegle, scalono całość kolorystycznie i zahydrofobizowano powierzchnię. Prace odebrano bez zastrzeżeń komisyjnie z udziałem przedstawiciela PWKZ w dniu 14.09.2016 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *