ODWIEDZINY IKONY Z RELIKWIAMI BŁOGOSŁAWIONEJ JOSAFATY HORDASZEWSKIEJ

DSCN6607W niedziele 25 października 2015 roku do naszej parafii zawitała Ikona z relikwiami Błogosławionej Josafaty Hordaszewskiej, założycielki zgromadzenia Sióstr Służebnic NMP. Ikonę przywiozły Siostry Służebnice z Olsztyna wraz z Siostrą Prowincjalną Natalią Macina NMP. Przybycie Sióstr Służebnic do Cyganka z relikwiami Założycielki było niejako „wizytacją przełożonej”, gdyż to siostry Służebnice tuż po założeniu parafii greckokatolickiej w Cyganku pomagały ks. Mitratowi Bazylemu Hrynykowi, pierwszemu proboszczowi parafii.

Po powitaniu i uroczystym wniesieniu Ikony z relikwiami rozpoczęło się nabożeństwo ku czci Błogosławionej Josafaty. Ks. Paweł Potoczny – proboszcz parafii w litanii błagalnej prosił wstawiennictwa Błogosławionej przed Bogiem za powołania do kapłaństwa i życia zakonnego, za pokój na Ukrainie, za błogosławieństwo dla rodzin i światło Ducha Świętego dla całej wspólnoty parafialnej. W krótkim słowie skierowanym do wszystkich zebranych o. Paweł zaprosił do skorzystania z sakramentu Pojednania, „aby dzisiejsza modlitwa w obecności Błogosławionej Josafaty przyniosła konkretne owoce, jedność z Bogiem, która uzyskuje swój obraz w przyjęciu Komunii Świętej!”

Podczas odmawiania modlitwy ku czci Błogosławionej Josafaty i śpiewania pieśni wierni korzystali z Sakramentu Pokuty i Pojednania.

Również tego dnia w Kościele Greckokatolickim wspominano Ojców VII Soboru Powszechnego w Nicei. To własnie na tym soborze ogłoszono prawdziwość kultu ikon i relikwii świętych. Ojcowie Soboru napisali „orzekamy z całą dokładnością i troską o wiarę, że przedmiotem kultu powinny być nie tylko wizerunki drogocennego i ożywiającego Krzyża, lecz tak samo czcigodne i święte obrazy malowane, ułożone w mozaikę lub wykonane innym sposobem, które umieszcza się ze czcią w świętych kościołach Bożych, na naczyniach liturgicznych i na szatach, na ścianach czy na desce, w domach czy przy drogach. Są one wyobrażeniami naszego Pana Jezusa Chrystusa, Boga i Zbawiciela, Niepokalanej Pani naszej, świętej Bożej Rodzicielki, godnych czci Aniołów oraz wszystkich świętych i świątobliwych mężów. Im częściej wierni będą patrzeć na ich obrazowe przedstawienia, tym bardziej, oglądając je będą się zachęcać do wspominania i miłowania pierwowzorów, do oddawania im czci i pokłonu” […] „Cześć oddawana wizerunkowi przechodzi na prototyp, a kto składa hołd obrazowi, ten go składa Istocie, którą obraz przedstawia”. Co do czci dla relikwii, to nie tylko nakazano ich kult, ale także uchwalono, że żadna świątynia nie może być konsekrowana bez relikwii świętego.

Odwiedziny tego dnia Ikony z relikwiami Błogosławionej Josafaty Hordaszewskiej były szczególnym wydarzeniem w życiu naszej wspólnoty. Wiele osób skorzystało z sakramentu Pokuty i Pojednania i przystąpiło do Komunii Świętej. Dzięki temu oczyszczając swe serca mogliśmy wszyscy o jeden krok przybliżyć się do Boga. Bądź błogosławiony Panie Boże Nasz w świętych swoich, których sam wybrałeś!!! Wszyscy obecni na pamiątkę otrzymali wizerunek Błogosławionej Josafaty.

o. Paweł Potoczny

Foto. s. Danyjiła

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.