Stowarzyszenie „Akademia św. Mikołaja”

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 maja 2017 roku Stowarzyszenia „Akademia Świętego Mikołaja” otrzymało osobowość prawną (Dz.U. RP. z dnia 19 maj 2017 r., Poz. 987.) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji .

Stowarzyszenie zostało erygowane dekretem Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza, Metropolity Przemysko-Warszawskiego z dnia 22-06-2016 roku. Zgodnie ze statutem działa na terenie Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej.

Głównymi celami działania Stowarzyszenia jest:

  1. zachowanie, rozwój oraz promocja tradycji kultury i zwyczajów chrześcijan obrządku wschodniego,
  2. zachowanie, rozwój oraz promocja ukraińskiej tradycji, kultury oraz języka,
  3. integracja mniejszości ukraińskiej,
  4. praca na rzecz otwarcia społeczności ukraińskiej na współpracę w regionie i w kraju,
  5. praca na rzecz rozwoju rekreacji i turystyki,
  6. inicjowanie działań mających na celu aktywizację społeczności lokalnej,
  7. dbanie o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe zarówno na poziomie lokalnym jak i globalnym.

Dekret o powołaniu stowarzyszenia

Statut stowarzyszenia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.