DZIEŃ SKUPIENIA U GREKOKATOLIKÓW

Sobota 12 marca 2022 roku była wyjątkowym dniem w greckokatolickiej parafii p.w. św. Mikołaja w Cyganku/Żelichowie. Tego dnia przybyli do parafii w ramach stałej formacji szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej, mężczyzn z obsługi zakrystii oraz ich małżonki. Uczestniczyli oni w wyjazdowym dniu skupienia. Większość z uczestników dnia skupienia po raz pierwszy miało możliwość uczestniczyć w Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma. W związku z tym przed rozpoczęciem modlitwy o. Paweł Potoczny w krótkim wstępie wyjaśnił strukturę liturgii oraz zasady uczestnictwa. Następnie p. Anna Potoczna przećwiczyła kilka podstawowych melodii śpiewu liturgicznego w języku polskim, aby wszyscy uczestnicy mogli w pełni aktywnie uczestniczy w modlitwie.

„Kościół katolicki jest wspólnotą różnorodną jeżeli chodzi o bogactwo liturgiczne. – mówił o. Paweł w homilii. Dlatego warto jest poznawać bogactwo Kościoła i w tym bogactwie odkrywać Boga. W ostatnim czasie w naszej rzeczywistości Polskiej stało się to o wiele łatwiejsze, gdyż biskupi naszego kościoła zatwierdzili tłumaczenie Liturgikonu – mszału w j. polskim, co daje nam możliwość nie tylko pokazania piękna liturgii bizantyjskiej, ale również w pełni zrozumiałe uczestnictwo wspólnot takich jak wasza.” W homilii kapłan zwrócił również uwagę na wyjątkowość posługi szafarzy nadzwyczajnych Komunii Świętej, szczególną wrażliwość i pobożność do Eucharystii – „W Eucharystii obecny jest Chrystus Zmartwychwstały, ta świadomość, że bierzemy Go w nasze ręce, świadczy nie tyle o naszej wyjątkowości, co raczej o Jego służbie dla nas. To przez Niego, Jezusa Chrystusa zostaliśmy wybrani, aby to On posłużył się naszymi rękoma, aby da nadzieję i życie dla wielu. Poprzez odkupienie naszych grzechów na krzyżu i Zmartwychwstanie darował nam życie wieczne. To wydarzenie musi stać się rzeczywistością naszej codzienności, naszego życia rodzinnego i wspólnotowego, a dzięki temu będzie znakiem nadziei dla całego świata.”

Po zakończeniu Boskiej Liturgii wszyscy uczestnicy udali się do sali parafialnej na spotkanie przy agapie. W tej części dnia skupienia , wikariusz naszej parafii ks. Marek Cieszyński wygłosił konferencję poświęconą liturgii posoborowej i reformie liturgicznej z czasów Vaticanum II.

Następnym punktem programu było spotkanie z o. Paweł i jego małżonką Anną. Małżeństwo podzieliło się doświadczeniami z posługi w parafii. Nie zabrakło też osobistego świadectwa życia i działania Boga w ich życiu osobistym i duszpasterskim. Konferencja wzbudziła wielkie zainteresowanie uczestników, ponieważ w jej trakcie zadawano wiele pytań i podejmowano dialog.

Było to już kolejne ze spotkań ze wspólnotami, które w parafii greckokatolickiej uczestniczyły w Bizantyjskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma w j. polskim.

Duszpasterze, którzy chcieli by zorganizować dzień skupienia dl grup czy wspólnot przyparafialnych w parafii greckokatolickiej w Cyganku/Żelichowie zapraszamy do kontaktu. (https://www.cyganek.ndg.pl/kontakt/)

A. P.

Tekst Liturgii św. Jana Chryzostoma i „Anafory św. Bazylego Wielkiego” oraz Panichida (nabożeństwo za zmarłych) wraz z zmiennymi częściami Liturgii wydany został w 2020 roku do użytku na terenie całej Metropolii Przemysko-Warszawskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce (Dekret l.dz. 292/V/2020, 28 maja 2020 roku.)

https://cerkiew.org/2020/08/08/wyszedl-drukiem-ukrainsko-polski-tekst-liturgii/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.