Książka „Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu”

Prezentujemy książkę Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu pod redakcją Aleksandry Paprot, Katarzyny Lindy-Gryczy i Tarzycjusza Bulińskiego w wersji on-line wydaną w ramach projektu Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy”.

Książka aktualnie jest tylko i wyłącznie dostępna w wersji elektronicznej, ale dokładamy wszelkich starań by za jakiś czas ukazała się drukiem. Poszukujemy funduszy na ten cel.

Poniżej prezentujemy spis treści książki i link do pobrania książki w pliku pdf.

Podziękowania

Tarzycjusz Buliński, Katarzyna Linda-Grycza, Badania dziedzictwa kulturowego Ukraińców na Pomorzu – uwagi wstępne

Część I Ukraińcy na Pomorzu: między przeszłością a teraźniejszością

Igor Hałagida, Ukraińcy na Pomorzu w okresie powojennym (garść refleksji)

Krystian Zdziennicki, Akcja „Wisła” w powiecie sztumskim w świetle akt miejscowego Starostwa Powiatowego

Małgorzata Łukianow-Tukalo, Społeczne konsekwencje akcji „Wisła” w powiecie kwidzyńskim

Łukasz Kępski, Żuławskie multikulti – casus pewnej wsi

Anna Suszak, Ubiór i strój Ukraińców na Żuławach – dawniej i dziś

Katarzyna Komar-Macyńska, Ukraińskie Jarmarki Młodzieżowe w Gdańsku – perspektywa lat 1976-2016

Vitalii Tukalo, Sytuacja społeczno-polityczna Ukraińców w Polsce: wyzwania nowych czasów

Część II Sytuacja kulturowa Ukraińców na Żuławach i Powiślu

Aleksandra Paprot, Etnologiczne badania terenowe wśród Ukraińców na Żuławach i Powiślu

ks. Piotr Gaborczak, Historia parafii greckokatolickiej w Dzierzgoniu

Leszek Woronowicz, „Wychowałem się w rodzinie z tradycjami ukraińskimi” – wywiad z proboszczem parafii greckokatolickiej pw. św. Mikołaja w Cyganku-Żelichowie

Monika Gajdzińska, Ukraińskie peregrynacje na Żuławach, rzecz o etnologicznych badaniach terenowych

Karolina Dziubata, Zagrożenia wobec ciągłości kultury ukraińskiej na Powiślu

Aleksandra Chróścielewska, Katarzyna Kosińska, Trzecie pokolenie pod lupą – młodzi potomkowie przesiedleńców z akcji „Wisła”

Część III W poszukiwaniu elementów niematerialnego dziedzictwa kulturowego: scenariusze i materiały dodatkowe

Tarzycjusz Buliński, Katarzyna Linda-Grycza, Piotr Walukiewicz, Od pasywnej wielokulturowości do aktywnego multikulturalizmu. Propozycje edukacyjne

Obrzędowe pieśni weselne (rękopis: Maria Werbowska, autoryzacja: Olga Werbowska, tłumaczenie Vitalii Tukalo, opracowanie tłumaczenia: Małgorzata Łukianow-Tukalo)

Grzegorz Breczko, Tęsknota (tłumaczenie Vitalii Tukalo, opracowanie tłumaczenia: Małgorzata Łukianow-Tukalo)

Noty o autorach

POBIERZ PDF KSIĄŻKI KLIKAJĄC NA LINK PONIŻEJ – TYTUŁ KSIĄŻKI

Wielokulturowe Pomorze. Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.