ZAKOŃCZONO BADANIA I EKSPERTYZY

Remont zabytków w naszej parafii od ponad 15 lat stał się już tradycją i zwyczajem, a jednocześnie niekończącą się opowieścią. Od czasu gdy parafia została właścicielem XIV wiecznego kościoła (2002 rok) niemalże nieustannie stara się o środki na remonty i restauracje konserwatorskie. Ponad 1 700 000 zł do tej pory zainwestowane w ratowanie jednego z najcenniejszych zabytków na Żuławach. Warto zaznaczyć, że wspólnota greckokatolicka jest bardzo nieliczna (ok 200 osób) PERŁA ŻUŁAW – tak nazywana jest świątynia pod wezwaniem św. Mikołaja z XIV wieku w Żelichowie.

Prace rozpoczęliśmy od prac ratunkowych przy konstrukcji świątyni (więcej o pracach czytajcie w zakładce REMONT CERKWI) Po zabezpieczeniu bryły architektonicznej, małymi krokami przystępujemy do prac konserwatorskich przy zabytkach ruchomych. Pierwszym etapem jest stworzenie dokumentacji i wykonanie badań. Dla zobrazowania właściwego kontekstu, warto nadmienić, że nie jest to normalny tryb prac, nazywamy to w parafii „gaszeniem pożaru”. Czyli prace, które musimy zrobić w trybie pilnym, gdyż bardzo często grożą jakąś katastrofą. W takim właśnie stanie jest empora i prospekt organowy w naszym kościele. Co wiedzieliśmy z obserwacji, dzisiaj mamy potwierdzone w badaniach wykonanych przez specjalistów z zakresu architektury oraz konserwacji. Zespół w skład, którego weszli p. mgr sztuki Anna Skrabalak, UMBRA ARTIS, Konserwacja Dzieł Sztuki, p. mgr sztuki Ewa Pytel upr. w zakresie konserwacji detalu i elementu architektonicznego, dr Paweł Karaszkiewicz, Laboratorium Konserwacji Zabytków w Krakowie. Prace obejmowały opracowanie ekspertyzy oraz programu prac konserwatorskich dla empory i prospektu organowego. Powyższe dokumenty są niezbędnym elementem wniosków dotacyjnych na prace konserwatorskie do instytucji, które dysponują środkami finansowymi na prace przy zabytkach.

W projekt badań oraz dokumentacji w tym roku finansowo zaangażowały się: Pomorski Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków w Gdańsku, Urząd Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański, Starostwo Powiatowe Nowy Dwór Gdański oraz środki własne Parafii Greckokatolickiej w Żelichowie.

Z ogromną nadzieją patrzymy w przyszłość, gdyż opiera się ona na zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli, osób indywidualnych, które finansowo wspierają nasze prace. Za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ochrona i prace konserwatorskie przy tak ważnym budynku, kościół z XIV wieku, dziedzictwie narodowym, który otrzymaliśmy jest dla nas wyzwaniem ale również obowiązkiem, który staramy się wykonać najlepiej jak potrafimy.

Jako nieliczna wspólnota nie jesteśmy w stanie samodzielnie podołać wyzwaniom ratowania i remontowania PERŁY ŻUŁAW. Więc stajemy z pokorą i prośbą o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie i pomoc finansową. Chrońmy to wspaniałe dziedzictwo, które nam wszystkim pozostawiono w depozycie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.