„Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu”

WP_logo_1W ramach projektu „Wielokulturowe Pomorze: Ukraińcy i ich dziedzictwo kulturowe na Żuławach i Powiślu” planowana jest dokumentacja niematerialnego dziedzictwa kulturowego Ukraińców na Żuławach i Powiślu jako grupy etnicznej i religijnej. Kultura ukraińska obecnie stanowi jeden z elementów, na podstawie których budowana jest tożsamość lokalna i regionalna na obszarze Żuław i Powiśla. Projekt ma na celu: (1) dokumentację przejawów niematerialnego dziedzictwa kulturowego (tradycji, zwyczajów kulturowych, obrzędów dorocznych i rodzinnych, rękodzieła itp.) w wielopokoleniowych rodzinach ukraińskich lub pochodzenia ukraińskiego; oraz (2) opis i analizę zmian czy przeobrażeń ich kultury tradycyjnej wśród kolejnych pokoleń Ukraińców urodzonych już na Żuławach i Powiślu.

Dokumentacja będzie prowadzona w ramach współpracy Stowarzyszenia „Kochamy Żuławy” z wykładowcami oraz studentami etnologii z Instytutu Archeologii i Etnologii Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w październiku przeprowadzą szczegółowe badania terenowe na Żuławach i Powiślu, w oparciu o metody i narzędzia charakterystyczne dla etnografii. Respondentami będą głównie osoby skupione wokół parafii greckokatolickich w Cyganku (powiat nowodworski) oraz w Dzierzgoniu (powiat sztumski), a także dawni i obecni członkowie Związku Ukraińców w Polsce i ich kół w obu regionach. W trakcie badań będzie prowadzony blog przez członków stowarzyszenia i studentów, na którym będą publikowane codzienne relacje z badań terenowych.

Zgromadzone materiały etnograficzne w końcowym etapie projektu zostaną opracowane i wydane w publikacji dostępnej on-line jako artykuły popularnonaukowe i będą one przybliżać niematerialne dziedzictwo kulturowe społeczności ukraińskiej na Pomorzu szerokiemu gronu odbiorców. Do współpracy przy publikacji będą także zaproszeni lokalni działacze ukraińscy oraz naukowcy zajmujący się tą tematyką. Zostanie przygotowana także multimedialna wystawa zdjęć dokumentująca życie codzienne Ukraińców na Żuławach i Powiślu oraz ich kulturę. Podsumowaniem projektu będzie zorganizowanie dwóch spotkań. Pierwsze odbędzie się w Szkole Łacińskiej w Malborku dzięki współpracy z Malborskim Centrum Kultury i Edukacji. Spotkanie będzie mieć charakter warsztatowy i zostanie skierowane do instytucji kultury, stowarzyszeń, liderów lokalnych i mieszkańców, jego celem jest przekazanie szerszemu gronu wiedzy o powojennych wydarzeniach społeczno-kulturowych i roli kultury ukraińskiej w budowaniu współczesnego wizerunku i tożsamości omawianych regionów. Warsztatom będzie towarzyszyć również szkolenie z zakresu Konwencji UNESCO z 2003 r. w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Drugie spotkanie odbędzie się w Gdańsku na Uniwersytecie Gdańskim (Wydział Historyczny) i będzie podsumowaniem projektu. Podczas niego zaprezentowane zostaną materiały i wnioski z badań etnograficznych oraz multimedialna wystawa fotograficzna.

Więcej informacji na blogu: www.wielokulturowepomorze.wordpress.com

 

Patronat      Plakat_Projekt Ukraińcy_Stowarzyszenie Kochamy Żuławy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.